Backup av LP-skivor eller C-kassett

Har Du gamla LP-skivor hemma, men ingen LP-spelare som fungerar? Då kan vi åtgärda problemet åt dig, genom att ta en backup av dina LP-skivor och överföra dem i digitalform till CD eller MP3.

Priser Överföring från LP eller c-kassett till CD 20€ styck. Spårindeling för CD 20 €.

 Backup av LP till CD

Kontakta oss